Bưu điện văn hóa xã Chí Đám

  • Mã bưu điện: 294940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Đám
  • Địa chỉ: Thôn Đám 2, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 880546