Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa

  • Mã bưu điện: 932630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 01683075198