Bưu điện văn hóa xã Chà Tở

  • Mã bưu điện: 385340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Tở
  • Địa chỉ: Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0941030484