Bưu điện văn hóa xã Canh Tân

  • Mã bưu điện: 277360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Canh Tân
  • Địa chỉ: Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0917864863