Bưu điện Tĩnh Túc

  • Mã bưu điện: 275850
  • Bưu cục: Bưu điện Tĩnh Túc
  • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0206.3871.146