Bưu điện văn hóa xã Cam Thượng

  • Mã bưu điện: 154750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433221843