Bưu điện văn hóa xã Các Sơn

  • Mã bưu điện: 456630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Các Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Quế Sơn, Xã Các Sơn, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0915715856