Bưu điện văn hóa xã Bình Ninh

  • Mã bưu điện: 891730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Ninh
  • Địa chỉ: Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình
  • Điện thoại: 02703886600