Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên

  • Mã bưu điện: 561680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Ly 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 02353875638