Bưu điện Đại Minh

  • Mã bưu điện: 564830
  • Bưu cục: Bưu điện Đại Minh
  • Địa chỉ: Thôn Đông Gia, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc
  • Điện thoại: 02353971104