Bưu điện văn hóa xã Bình Lãnh

  • Mã bưu điện: 561740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Lãnh
  • Địa chỉ: Thôn Nam Bình Sơn, Xã Bình Lãnh, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0979750665