Bưu điện văn phòng BĐT Quảng Nam

  • Mã bưu điện: 561244
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐT Quảng Nam
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353812120