Bưu điện văn hóa xã Bình Lâm

  • Mã bưu điện: 563421
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hương Phố, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức
  • Điện thoại: 02353895055