Bưu điện văn hóa xã Bình Khê

  • Mã bưu điện: 208940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Khê
  • Địa chỉ: Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Huyện Đông Triều
  • Điện thoại: 02033870756