Bưu điện văn hóa xã Bãi Trành

  • Mã bưu điện: 455370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bãi Trành
  • Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân
  • Điện thoại: 01238153748