Bưu điện văn hóa xã Bắc Hồng

  • Mã bưu điện: 137400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Hồng
  • Địa chỉ: Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0976066465