Bưu điện văn hóa xã Ba Ngạc

  • Mã bưu điện: 573340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Ngạc
  • Địa chỉ: Thôn Kà Rên 1, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0912192957