Bưu điện văn hóa xã Sơn Thượng

  • Mã bưu điện: 572690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 0868498308