Bưu điện văn hóa xã Tịnh Ấn Tây

  • Mã bưu điện: 571590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Ấn Tây
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 091406379