Bưu điện văn hóa xã Ba Liên

  • Mã bưu điện: 573240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Liên
  • Địa chỉ: Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01232001937