Bưu điện văn hóa xã Ba Khâm

  • Mã bưu điện: 573402
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Khâm
  • Địa chỉ: Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0983173756