Bưu điện văn hóa xã An Bồi

  • Mã bưu điện: 415530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bồi
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0989691316