Bưu điện văn hóa xã Ấm Hạ

  • Mã bưu điện: 296220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ấm Hạ
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883216