Bưu điện văn hóa xã A Xing

  • Mã bưu điện: 522847
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Xing
  • Địa chỉ: Thôn A Máy, Xã A Xing, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505104