Bưu điện văn hóa xã Linh Thượng

  • Mã bưu điện: 521590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Bến Mộc 2, Xã Linh Thượng, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883332