Bưu điện Trung Tâm Hành Chính TP.Bà Rịa

  • Mã bưu điện: 796320
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Tâm Hành Chính TP.Bà Rịa
  • Địa chỉ: Sô´04, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543.721009