Bưu điện Bàu Lâm

  • Mã bưu điện: 794940
  • Bưu cục: Bưu điện Bàu Lâm
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.879100