Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn

  • Mã bưu điện: 794336
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn
  • Địa chỉ: Sô´Khu 1, Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: