Bưu điện Phước Hải

  • Mã bưu điện: 794650
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Hải
  • Địa chỉ: Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
  • Điện thoại: 02543.886001