Bưu điện văn hóa xã Phước Tân

  • Mã bưu điện: 794890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Tân
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.875401