Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt

  • Mã bưu điện: 793538
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng 83 Lý Thường Kiệt
  • Địa chỉ: Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: