Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792

  • Mã bưu điện: 794337
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: