Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Hưng

  • Mã bưu điện: 794930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Hưng
  • Địa chỉ: Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.797115