Bưu điện văn hóa xã Bông Trang

  • Mã bưu điện: 794990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bông Trang
  • Địa chỉ: Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.878240