Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tân Thành

  • Mã bưu điện: 795730
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Thành
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.894100