Bưu điện Hòa Hiệp

  • Mã bưu điện: 794870
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Hiệp
  • Địa chỉ: Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543.877101