Bưu điện Xuyên Mộc

  • Mã bưu điện: 794800
  • Bưu cục: Bưu điện Xuyên Mộc
  • Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
  • Điện thoại: 02543874095