Bưu điện văn phòng Văn phòng Bưu Điện Tỉnh

  • Mã bưu điện: 793966
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu Điện Tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543525968