Bưu điện Tràng Định

  • Mã bưu điện: 243100
  • Bưu cục: Bưu điện Tràng Định
  • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053883005