Bưu điện văn hóa xã Tân Văn

  • Mã bưu điện: 244550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Văn
  • Địa chỉ: Thôn Nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia
  • Điện thoại: 02053834400