Bưu điện TMĐT Tam Kỳ

  • Mã bưu điện: 561242
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Tam Kỳ
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353535000