Bưu điện Quyết Thắng

  • Mã bưu điện: 565570
  • Bưu cục: Bưu điện Quyết Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 02353797165