Bưu điện Điện Phương

  • Mã bưu điện: 564220
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Phương
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353867941