Bưu điện Thuận Lý

  • Mã bưu điện: 511210
  • Bưu cục: Bưu điện Thuận Lý
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323825625