Bưu điện Thị Nghè

  • Mã bưu điện: 717000
  • Bưu cục: Bưu điện Thị Nghè
  • Địa chỉ: Sô´23, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 17, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02838992243