Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Quý Tây

  • Mã bưu điện: 739000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Quý Tây
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837606263