Bưu điện KHL EMS Bình Thạnh

  • Mã bưu điện: 717740
  • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS Bình Thạnh
  • Địa chỉ: Sô´238, Đường Bình Lợi, Phường Số 13, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: