Bưu điện Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Thành Phố Vĩnh Long trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Thành Phố Vĩnh Long. Bưu điện Vĩnh Long, Bưu điện KHL Vĩnh Long, Bưu điện Tân Ngãi, Bưu điện Nguyễn Huệ, Bưu điện Phước Thọ, Bưu điện BC 3 Mỹ Phú, Bưu điện văn hóa xã Tân Ngãi, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Trường An, Đại lý bưu điện Đồng Quê, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Vĩnh Long, Bưu cục Vĩnh Long, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Long, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vĩnh Long

Bưu điện Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 890000
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703822550

Bưu điện KHL Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 894380
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703822100

Bưu điện Tân Ngãi

 • Mã bưu điện: 891090
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Ngãi
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703815443

Bưu điện Nguyễn Huệ

 • Mã bưu điện: 891050
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Huệ
 • Địa chỉ: Sô´144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703862306

Bưu điện Phước Thọ

 • Mã bưu điện: 891130
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Thọ
 • Địa chỉ: Sô´2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703878173

Bưu điện BC 3 Mỹ Phú

 • Mã bưu điện: 894410
 • Bưu cục: Bưu điện BC 3 Mỹ Phú
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703816886

Bưu điện văn hóa xã Tân Ngãi

 • Mã bưu điện: 891098
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Ngãi
 • Địa chỉ: Sô´52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703910422

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 891110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703816121

Bưu điện văn hóa xã Trường An

 • Mã bưu điện: 891080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường An
 • Địa chỉ: Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703815740

Đại lý bưu điện Đồng Quê

 • Mã bưu điện: 894263
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đồng Quê
 • Địa chỉ: Sô´64/1, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 890100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´166/3C, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703834180

Bưu cục Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 890900
 • Bưu cục: Bưu cục Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´166/3C, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270322550

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 891157
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 891156
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 891051
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 891133
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 894376
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703822787

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vĩnh Long

 • Mã bưu điện: 894377
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 02703838788