Bưu điện KHL Vĩnh Long

  • Mã bưu điện: 894380
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703822100