Bưu điện văn hóa xã Trung Ngãi

  • Mã bưu điện: 893100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Ngãi
  • Địa chỉ: Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
  • Điện thoại: